Φτερωτές Ανεμόμυλων


Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε διάτρητα πολυεστερικά πανιά για κάθε τύπο Ανεμόμυλου σε οποιοδήποτε σχήμα και μέγεθος.


Διάτρητα πολυεστερικά πανιά: Κατοχυρωμένη ευρεσυτεχνία από τον ΟΒΙ για αποκλειστική χρήση διάτρητων πολυεστερικών πανιών σε Ανεμόμυλους

Πλεονεκτήματα: 
● Μεγάλη διάρκεια ζωής πανιών (άνω των 10 ετών)
● Αυτοπροστασία του ανεμόμυλου
● Ελαχιστοποίηση συντήρησης και ζημιών

Αναστήλωση - ανακατασκευή Ανεμόμυλων


Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε εργασία επισκευής και συντήρησης για κάθε τύπο Ανεμόμυλου.


Περιλαμβάνονται εργασίες: 
● Επισκευής και διαμόρφωσης ξύλινων εξαρτημάτων
● Επισκευής και διαμόρφωσης μεταλλικών εξαρτημάτων

Κατασκευή Ανεμόμυλων μικρού μεγέθους


Κατασκευάζουμε διακοσμητικούς Ανεμόμυλους διαφόρων μεγεθών σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ανάγκες σας.


Τύποι: 
● Ξύλινος Ανεμόμυλος
● Μεταλλικός Ανεμόμυλος

Κατασκευή ομοιωμάτων Ανεμόμυλων (μινιατούρες)


Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και εμπορευόμαστε πρωτότυπα, συναρμολογούμενα και έτοιμα, ομοιώματα (μινιατούρες) Ανεμόμυλων διαφόρων τύπων και μεγεθών.


Τύποι: 
● Αντλητικός Ανεμόμυλος
● Αλευρόμυλος