Έργα

Συνεργαζόμαστε με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με ιδιώτες και επιχειρήσεις με στόχο τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.   Με τα έργα μας δε δίνουμε μόνο νέα πνοή και νέο «αέρα» στους ανεμόμυλους και τους αλευρόμυλους της χώρας  μας …  Ομορφαίνουμε την Ελλάδα μας!