Ανεμόμυλος στο Anissa Beach

Αλευρόμυλος Νικηθιανό Λασιθίου
24 Ιουνίου 2019
Ταμπάκικα Χίου
21 Μαρτίου 2019

Ανεμόμυλος στο Anissa Beach

  • Εργασίες: Αναστήλωση και τοποθέτηση διάτρητων πανιών στον ανεμόμυλο που διαθέτει το ξενοδοχείο Anissa Beach στην Χερσόνησο.