Προτείνουμε

Λύσεις και τρόπους αναστήλωσης και συντήρησης όλων των τύπων Ανεμόμυλων

Σχεδιάζουμε

Μελετούμε το σχεδιασμό κάθε τύπο Ανεμόμυλου

Κατασκευάζουμε

Ξύλινους και μεταλλικούς Ανεμόμυλους διαφόρων τύπων και διαστάσεων

Αναστηλώνουμε

Ανακατασκευάζουμε οποιοδήποτε τύπο παραδοσιακού Ανεμόμυλου από οποιαδήποτε περιοχής της Ελλάδας.